banner nieuws
contact plaatje 1

Woningbouw Rhenoy flinke stap dichterbij

7 oktober 2013

Het college van burgemeester en wethouders heeft met Story Beheer BV overeenstemming bereikt over het gefaseerd tot ontwikkeling brengen van een nieuwe woningbouwlocatie op het voormalige terrein van een autodemontagebedrijf aan de noordzijde van Rhenoy. Op maandag 7 oktober jl. is deze overeenstemming door het zetten van de nodige handtekeningen formeel bekrachtigd

Meer info op de speciale inloopavond op maandag 4 november a.s. , van 19.30 tot 21.00 uur, in 'De Betuwepoort' in Rhenoy.

1 2 3 4 5
Powered By: Ted Buskop
Disclaimer
 • In deze disclaimer wordt verstaan onder:
 • -gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  -u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  -de content: alle in de website aanwezige inhoud;

 • Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 • De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

 • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

 • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 • Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.
 • terug